Vyberte stranu

Odmietame

Nasledovné vyhlásenie vzniklo ako dôsledok rozhovoru Andreja Bána s lesníkom Matúšom Hríbikom, ktorého podstata bola publikovaná v Denníku N dňa 13. septembra 2018. Obsahom rozhovoru bolo konanie Hríbikových nadriadených, ktorí mu vytýkali snahu vykonávať lesnícku funkciu čestne. Na zverejnené závažné informácie lesnícke kruhy doposiaľ nereagovali…

Dnes, viac ako kedykoľvek predtým, sú statoční lesníci vystavovaní vyhrážkam, ba čo je ešte smutnejšie – často od nich zo strachu bočí aj ich okolie. Preto sa viacerí lesníci rozhodli osloviť svojich kolegov s nádejou, že spoločne, slušne a rozhodne takéto konanie, znevažujúce lesnícky stav, odmietajú.

Čítať ďalej

Podpísali

Jozef Capuliak,
lesník, výskumník, Národné lesnícke centrum, Zvolen

Matúš Hríbik,
lesník, vedúci Lesného obvodu Hudrová, Odštepný závod Beňuš, Lesy SR, š.p., Banská Bystrica

Milan Lichý,
lesník, predseda odborov pri Národnom lesníckom centre, Zvolen.

Adrián Macko,
lesník, hlavný kontrolór mesta Krupina

Albert Macko,
lesník, vedúci Lesného obvodu Žibritov, Odštepný závod Levice, Lesy SR, š.p., Banská Bystrica

Ján Mičovský,
lesník, publicista, Humenné

Igor Morong,
lesník, taxátor, Zvolen

Ján Schürger,
lesník, podpredseda Združenia podnikateľov a živnostníkov pracujúcich v lesnom hospodárstve, Vyšný Medzev

Michal Tomčík,
lesník, riaditeľ Obecných lesov vo Veľkom Folkmari

Peter Válek,
lesník, vedúci Lesného obvodu Omegová, Odštepný závod Žilina, Lesy SR, š.p., Banská Bystrica

Matej Vigoda,
lesník, vedúci Lesnej správy Závadka, Odštepný závod Beňuš, Lesy SR, š.p., Banská Bystrica

Váš názor?

126 komentárov

 1. Lenka Slobodníková

  Podporujem výzvu lesníkov a plné sa stotožňujem s ich názorom.

  Odpovedať
  • Juraj Cipa

   Plne podporujem signatárov výzvy „ODMIETAME“!

   Odpovedať
  • Jaroslava Gudiaková

   Súhlasím a podporujem!

   Odpovedať
  • Matej Belko

   Ja ako budúci lesník vás plne podporujem!

   Odpovedať
 2. Viliam Pichler

  Naši mladí absolventi Ing. Matúš Hríbik, PhD., Ing. Michal Tomčík, Ing. Ján Schürger, ako aj ďalší podpísaní sú pre mňa garanciou čestnosti a vysokej profesionality. Nemôžem ich na jednej strane dávať našim študentom za príklad, čo sa týka odbornosti, spätosti s prevádzkou a osobnej integrity, a na druhej strane ich nechať osamotených v zápase o podobu lesníctva, primeranú očakávaniam a potrebám XXI storočia. To sa jednoducho nedá! Signatári výzvy a ich úsilie majú preto moju plnú podporu.

  Odpovedať
 3. Miloš Semeš

  Plne podporujem.

  Odpovedať
 4. Miloš Bílik

  Podporujem výzvu lesníkov.

  Odpovedať
 5. Boris Pekarovič

  Je to veľmi správna a potrebná iniciatíva.

  Odpovedať
 6. Michal Gabriš

  Chlapi, ste inšpiráciou pre ďalšiu generáciu lesníkov!
  Máte moju plnú podporu!

  Odpovedať
 7. Marek Kováč

  Podporujem lesníkov !!!!!

  Odpovedať
 8. Pavol Mathia

  Podporujem lesnikov.

  Odpovedať
 9. Kristína Tomčíková

  Podporujem výzvu lesníkov, ktorí konajú čestne a zodpovedne. Podporujem lesníkov, ktorým záleží na tom, čo zanecháme ďalším generáciám. Podporujem výzvu lesníkov, pretože som matkou jedného z nich a viem s akou láskou a odbornosťou svoju ťažkú a zodpovednú prácu vykonáva.
  Ak podporíme všetci takýchto lesníkov, nemusíme sa báť o žiadny kúsok lesa ani o žiaden strom v ňom.

  Odpovedať
 10. Ivana Kránerová

  Plne podporujem výzvu lesníkov

  Odpovedať
 11. Martin Tibenský

  Podporujem oddaných, čestných a poctivých lesníkov, horárov a všetkých ľudí, ktorí svoju prácu robia s vášňou, láskou a citom, rešpektom a odhodlaním!

  Odpovedať
 12. Emília Benčaťová

  Vítam túto iniciatívu a plne podporujem lesníkov, ktorí si svoju prácu chcú vykonávať zodpovedne a čestne, s láskou k lesu a prírode.

  Odpovedať
  • Boba

   Podporujem lesnìkov!

   Odpovedať
 13. Peter Janek

  Plne podporujem kolegov, čestných lesníkov. Mnohí silne vnímame, že je potrebná takáto morálna a odborná obroda v našom lesníctve, ktoré si vďaka napchávaniu káps zopár vyvolených a ich prisluhovačov získalo súčasný dešpekt verejnosti a naďalej sa snaží dehonestovať odbornosť ekológov a správcov chránených území. Ja verím, že sa postupne vďaka tomuto vyhláseniu bude situácia meniť, skončí sa drancovanie bohatstva našich lesov a a dôjde opäť k zaslúženej úcte voci lesníkom, k jednote kolegov lesníkov, ekológov a ochranárov. Je nevyhnutné, aby práve takíto ľudia, ako Matúš Hríbik, Matej Vigoda a ďalší nahradili súčasné vedenie Lesov SR a mohlo tak dôjsť k celospoločenskej náprave mena lesníctva a koncu rozdelenia spoločnosti na fanúšikov ťažbárov a fanúšikov ochranárov. Aby sme sa už nemuseli naťahohvať, kto je les, pretože lesy tu boli skôr ako my a je len na nás, či si ich s láskou zachováme. Kolegovia, držíme vám palce.

  Odpovedať
  • Ing.Jaroslav Ďurík

   Vážený pán Janek ! Prosím Vás ,aby ste nestotožňovali vzburu poctivých štátnych lesníkov so snahami tzv. ekológov a tzv.správcov chránených území, ktorých považuje väčšina lesníckej pospolitosti za obyčajných parazitov . Ak ste si to nevšimli,tak jedná sa o problém zabezpečenia kvality lesníckej práce v konflikte so (šedo)ekonomickými záujmami.A môj názor (ako bývalého zamestnanca LSR š.p.) je, že problém ,na ktorý kolegovia poukázali môže vyriešiť len navrátenie pracovníkov pestovnej činnosti do stavu stálych zamestnancov .

   Odpovedať
   • Peter Gáborík

    Ja si myslím, že parazitmi sú lesníci, ktorí z verejných zdrojov investujú 1, 5 milióna eur, ktoré mali investovať do asanácie lesných zvážnic a jednorázových lesných ciest (aby chránili lesnú pôdu pred eróziou), do megalomanskej kampane v ktorej sa snažia o nemožné a to presvedčiť verejnosť na Slovensku, že lesníci sa starajú a chránia les. Samozrejme lesníci štátneho podniku, ktorí rozhodli o vyčlenení tak veľkých zdrojov na zbytočnú reklamu budú čeliť trestnému oznámeniu za nehospodárne nakladanie s verejnými zdrojmi.

    Peter Gáborík

    Odpovedať
 14. Zuzana Barteková

  Všetka česť signatárom. Odvážny a chvályhodný čin, do bodky súhlasím a pripájam sa k výzve, nech už to pre mňa v profesijnom živote bude znamenať čokoľvek. Ďakujem, kolegovia.

  Odpovedať
 15. Ivan Vozár

  Plne podporujem lesníkov, ktorí si svoju prácu vykonávajú čestne, zodpovedne, rozumom a s láskou k matke Zeme a všetkým jej výtvorom .

  Odpovedať
 16. Miroslav Bača

  Podporujem lesníkov!
  Búriť sa je ľudské. Mýliť sa je ľudské.
  Lesníci, kamaráti a kolegovia nebojme sa poukazovať na neprávosti. Nebojme sa postaviť za to, v čo veríme. Spolu máme silu zmeniť systém, lebo aj ten vytvoril LEN ČLOVEK. Nesmieme dovoliť aby sa naša lesnícka história, česť a práca rozplynuli v čase.
  Preto vyslovujeme podporu výzve ODMIETAME, lesníkovi Matúšovi Hríbikovi a jedenástim iniciátorom výzvy. Je čas, aby sme sa postavili za našu profesiu a ukázali, že pár chamtivých ľudí, nebude drancovať štátny majetok, ktorým sú nenahraditeľné lesy…
  Klamstvo a poddávanie sa strachu nemôže mať miesto v našej lesníckej spoločnosti!
  Lesu zdar!

  Odpovedať
 17. Študenti Lesníckej Fakulty

  My, študenti Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene,
  týmto spôsobom vyjadrujeme podporu výzve „ODMIETAME!“, ktorú naformulovalo jedenásť čestných lesníkov. Považujeme za potrebné a nutné vyjadriť svoj názor, nakoľko vidíme, že situácia v štátnych lesníckych organizáciách nie je priaznivá. Preto sme sa rozhodli pripojiť k výzve aj pohľad nás, študentov, na súčasný systém a jeho zlyhávanie.
  Počas rokov štúdia nadobúdame vedomosti o lese a lesnom hospodárstve tak, aby sme po jeho absolvovaní dokázali prevziať štafetu a zodpovedne obhospodarovať lesy. Štát celé roky podporuje štúdium budúcich lesných inžinierov, avšak štátne organizácie dlhodobo neprejavujú dostatočný záujem o výber budúcich zamestnancov na základe vedomostí a schopností. Realita posledných rokov nám ukazuje, že krátkodobé ciele a biznis sa stavajú nad odbornosť, čo má v špecifických podmienkach lesného hospodárstva vždy fatálne následky.
  V zásade platí, že staršia generácia vkladá nádeje do nasledujúcej a očakáva, že sa poučí z ich omylov a nesprávnych rozhodnutí. Je len a len na nás aby sme sa podieľali na zmene smerom k zelenším zajtrajškom. V plnej miere si uvedomujeme zodpovednosť za budúcnosť lesov v zmysle zásad trvalej udržateľnosti. Sme presvedčení o tom, že bez morálnych hodnôt, ktoré sú základným pilierom demokratickej spoločnosti, nie je možné obhospodarovať naše spoločné bohatstvo.
  Napriek viere v pozitívnu zmenu sme sa dodnes nedočkali reálneho zlepšenia, preto aj my dolu podpísaní „ODMIETAME!“ drancovanie spoločného majetku, nečestnosť, oportunizmus, protekciu a najmä strach.
  Lesu zdar!
  Vo Zvolene 16. októbra 2018
  Text zostavili študenti Lesníckej fakulty:
  Michal Filípek
  Milan Hunčaga
  Miroslav Bača
  Ivan Gracík
  Daniel Králik
  Martin Danilák
  Matúš Madaj
  Výzvu ďalej podporili:
  Klára Báliková
  Maroš Bartoš
  Martin Belko
  Daniel Čurila
  Richard Gere
  Alžbeta Grznárová
  Lukáš Holásek
  Jakub Hošo
  Jakub Chvála
  Juraj Jesenský
  Michal Kováčik
  Jana Kubusová
  Vladimír Mačejovský
  Peter Marčiš
  Michal Mendel
  Zdenko Mihálik
  Maroš Repaský
  Zuzana Slatkovská
  Pavol Špireng
  Tomáš Toma
  Martin Zápotocký

  Odpovedať
 18. Peter Ivanič

  Podporujem výzvu.Ak máme hospodáriť trvalo a udržateľne tak na to potrebujeme vhodné podmienky.Lesníctvo je momentálne v kríze.Apropo,
  Príčinou krízy je morálna bieda (Tomáš Baťa ) .

  Odpovedať
 19. Radovan Šenšel

  Podporujem čestných Lesníkov! (ako biotechnik zelene)

  Odpovedať
 20. Jozef Baláž

  Som rád, že ste sa ozvali. Odvaha ísť proti prúdu nie je samozrejmá!

  Odpovedať
 21. Filip Snoha

  Plne podporujem výzvu lesníkov a všetkých slušných ľudí ktorým nie je jedno čo bude s našou krajinou a jej občanmi.
  Pretože “ …aby zlo zvíťazilo stačí len jedno, aby slušní ľudia neurobili nič.“ Edmund Burke.
  A dúfam že Váš počin pomôže k zmene k lepšiemu.
  „Nadeje není to přesvedčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl, bez ohledu na to, jak to dopadne.“ Václav Havel.

  Odpovedať
 22. Jozef Lutter

  Snahu statočných a odvážnych ľudí som vždy podporoval a podporovať aj budem. Máte moju podporu

  Odpovedať
 23. Martin Žilka

  Kolegovia je čas aby sme sa spolu postavili za správnu vec aby sme zastavili drancovanie lesov a nepravosti voči nám normálnym a čestným lesníkom. Tak aby sme vrátili hrdosť lesníckemu stavu. Plne podporujem kolegov, ktorý nabrali odvahu a ozvali sa.

  Odpovedať
 24. Adam Šalkovský

  Dosť bolo hanobenia mozoľov našich praotcov lesníkov tvrdou pracou a úmorom sa starali o lesy ktoré dnes pár nenásytných nivočí práve pred našimi očami ! zastavme to !!!

  Odpovedať
 25. Jozef Špišák

  Ďakujem kolegovia, že ste sa pričinili o pozdvihnutie lesníckeho stavu a započali nápravu tejto neblahej situácie. Je načase sa posunúť vpred a hlavne preč z tohoto súčasného marazmu. Ostáva mi len dúfať, že tých čestných, je v našej lesníckej spoločnosti väčšina a veriť, že neostanú ticho v týchto, pre nás ťažkých časoch.

  Odpovedať
 26. Anton Giertli

  S lesom a problematikou s ňou súvisiacou som sa stretával a stretávam už nepretržite cca 40 rokov. Dovolím si citovať jednu zásadu, či lesnícku múdrosť, ktorú som sa dozvedel na hodinách pestovania vtedajšej Strednej lesníckej školy v Banskej Štiavnici: “ päť a päť v lese je buď dobrých deväť alebo slabých jedenásť“. Vyplýva z nej poznanie, že čo platí na jednom mieste, nemusí platiť na mieste inom. Rozpoznať to je úlohou dobrého lesníka. Plazivým spôsobom však toto poznanie bolo potlačené v prospech „zisku“, povinnými odvodmi do štátneho rozpočtu, rozpočtov miest a obcí, „cirkevnou charitou“, a to v prvom rade flagrantným prístupom štátu, vlastníkmi lesov, politickou mocou a ziskuchtivými jednotlivcami či skupinami. Ak spoločenská objednávka udržateľnosti a rozvoja celospoločenských funkcií lesov preváži v prospech spoločnosti, štátu, teda nás všetkých občanov nad ziskom, môžme sa pomaly navracať k hodnotám, ktoré boli lesníkom v nedávnej minulosti vlastné.

  Odpovedať
 27. Jozef Hríbik

  Podporujem

  Odpovedať
 28. Ľubica Jurášová

  Podporujem a ďakujem za odvahu.

  Odpovedať
 29. Aleš Bílek

  Len pred týždňom som sa ako lesnícky laik (som vyštudovaný železničný inžinier) zúčastnil úžasnej konferencie „SLIAČSKE POOHLIADNUTIE“. Veľa vecí som tam pochopil, ale predovšetkým som sa opäť utvrdil v poznaní, že absolútna väčšina lesníkov vie veľmi dobre čo a ako má robiť – správať sa k lesu s láskou a pokorou. Ich nadčasové poslanie predsa nemôžu a nesmú v dobe demokracie a slobody ničiť nízke finančné pudy hŕstky oligarchov tohto štátu – „zachovajme lesy potomstvu“ nikdy nebolo len prázdne heslo! Veľmi ma preto potešilo, že už nie len dvaja, traja, desiati (ktorých bolo možné pred časom z podniku vyhodiť), ale veľká sila odborníkov a podporovateľov konečne zodvihla hlas za záchranu svojho oboru. Držím Vám všetkým palce a nech Vás para tlačí !

  Odpovedať
 30. peter ivanic

  mate moje simpatie a drzim palce vsetkym podstivym a statocnym horarom

  Odpovedať
 31. Jozef Lizak

  Podporujem výzvu lesníkov !!!

  Odpovedať
 32. Eduard Apfel,Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.

  Plne podporujem iniciatívu na obhajobu čestného a zodpovedného správania lesníka, ktorý nenašiel oporu u svojich nadriadených pri zistení plytvania a nehospodárnosti.
  Základným princípom každej firmy by malo byť dodržiavanie elementárnych princípov morálky a postih nehospodárneho nakladania zo zvereným majetkom spoločnosti.

  Odpovedať
 33. Erika Gömöryová

  S vyhlásením nemožno nesúhlasiť. Plne podporujem iniciatívu signatárov výzvy.

  Odpovedať
 34. Marek Trenčiansky

  Plne podporujem signatárov tejto výzvy

  Odpovedať
 35. Peter Patúš

  Podporujem čestných a odborne zdatných lesníkov

  Odpovedať
 36. Zuzana Gažúrová

  Ďakujem, že ste našli spôsob, ktorým ste vyjadrili aj moju bezradnosť.
  Mali by sme kričať, namiesto toho mlčíme, poťažme si šepkáme tam kde nás nik nepočuje.

  Odpovedať
 37. .Ivan Cehelský

  Vyznavači zlatèho telata už narobili v našej krajine vela zla a nepràvostì.Vidno to jasne aj na stave krajiny,množstva holìn v lesoch,v drsnych zàsahoch v chrànenych ùzemiach,v bezohladnych zàberoch lesnej aj polnohospodàrskej pôdy.Aj laik musì vidiet,že v riadenì štàtu sù velkè nedostatky a tì čo riadia si zrejme neuvedomujù,že sme 25 rokov samostatní a na kràse krajiny to nie je vidiet! Vítam iniciatívu čestných a poctivých lesníkov,lebo viem pod akým tlakom bývajú ak nesùhlasia s bezohladnými požiadavkami vrchnosti.Sám som to aj s rodinou prežil a nikomu to neprajem!

  Odpovedať
 38. Gabriela Galvánková

  Plne podporujem. Chudák Dekrét – Matejovie sa iste obracia v hrobe, keď vidí kam dospeli podaktorí „lesníci“.

  Odpovedať
 39. Gabriela Galvánková

  Plne podporujem. Chudák Dekrét – Matejovie sa iste obracia v hrobe, keď vidí kam dospeli podaktorí „lesníci“.

  Odpovedať
 40. Michal Kraus

  Veľa vecí si pýta diskusiu a zlepšenie, s tým súhlasím. No táto forma sa mi zatiaľ javí ako kritika štátnych lesov, resp. konkrétnych nemenovaných, ktorá sa zovšeobecňuje, čo považujem za účelové. Ako zamestnanca ma môžete považovať za nie nestranného, čo je pravda. ALE nedostatkov nájdeme mnoho (štátna lesnícka politika, vzdelávanie, štátna správa, nedostatok pracovných síl), a tie sa z úrovne štátnych lesov určite nevyriešia, ale vyššie… Fotka na pozadí s pohľadom na holinu, kde je ihličnatá ponechaná hmota vyvoláva všelijaké dojmy, Taký je môj názor.

  Odpovedať
 41. Eva Podhajecka

  Dakujeme

  Odpovedať
 42. Tomáš

  Podporujem našich slušných a pracovitých lesníkov.

  Odpovedať
 43. Ján Hoľma

  Držím palce-jedenásti statoční.

  Odpovedať
 44. Ján Mičovský, ml., lesník, technik na Lesnej správe Brusno, Lesy SR, š.p.

  Aj u nás sa nájdu ľudia, ktorí sa, ako by povedal prof. Opletal, venujú inej činnosti, ako je odnášanie koristi zo štátnych lesov. Takým je aj Matúš Hríbik, ktorého konanie, opísané v Denníku N, je príkladné. Vďaka Vám za to, pán kolega!
  Vyhlásenie „Odmietame“ podporujem.

  Odpovedať
 45. Peter Baláž - lesník, ekológ, bývalý pracovník NLC, momentálne pracovník ŠOP SR

  Páni, zaslúžite si úctu a uznanie. Ľudia ako ste Vy predstavujú obraz takého lesníctva, ktoré by malo mať budúcnosť a na ktoré človek môže byť hrdý. A samozrejme si zaslúžite aj podporu, čo najširšiu. Pretože pravdepodobne budete čeliť negatívnym reakciám, možno aj osočovaniu, možno aj prenasledovaniu, možno to bude mať aj nejaké dôsledky vo Vašej práci… kto vie. No v každom prípade to bude signál, že idete správnym smerom. Pripájam sa k podpore Vášho vyhlásenia. A držím Vám palce!

  Odpovedať
 46. Dušan Gömöry

  Je tragédiou, ak lesníci, ktorí chcú hospodáriť lege artis (či dokonca len dodržiavať ustanovenia lesného zákona, napr. dodržanie zalesňovacej povinnosti) sa namiesto podpory svojich nadriadených stretávajú s hádzaním polien pod nohy.
  Je zdrojom opatrného optimizmu, že sa ešte stále nájde veľa lesníkov, ktorí v tom napriek tým polenám pokračujú.

  Lenže – obetavosť a nadšenie možu byť len čerešničkou na torte. Nevydržia donekonečna, nedá sa na nich postaviť systém. Takže by bol najvyšší čas, keby sa zobudili tí, ktorí za systém zodpovedajú. Dobré ráno, pani ministerka?

  Odpovedať
 47. Ján Lichý LF TUZVO

  Les je tu tisíce rokov a lesníci ho stovky rokov obhospodarujú. Aby sa ale zo stoviek stali tisíce rokov, na to treba stovky statočných – a preto sa pripájam a plne Vás podporujem.
  Je na čase, aby túto krajinu – a nielen ju – začali riadiť slušní a poctiví ľudia …

  Odpovedať
 48. Dušan

  Podporujem lesníkov

  Odpovedať
 49. Ján Gallo,Urbár Mengusovce

  Plne podporujem kolegov v ich úsilí.

  Odpovedať
 50. Jana Bubanská

  Podporujem iniciatívu poctivých a čestných lesníkov, ktorí svojou prácou obhajujú česť lesníckeho povolania a neboja sa vzoprieť voči nekalým praktikám. „Príroda môže existovať bez nás, no my bez nej zahynieme.“

  Odpovedať
  • Gabriela

   Podporujem iniciatívu poctivých a čestných lesníkov, ktorí svojou prácou obhajujú česť lesníckeho povolania a neboja sa vzoprieť voči nekalým praktikám.

   Odpovedať
 51. Karol Kalisky

  Som presvedčený, že títo odvážni ľudia už teraz urobili pre zlepšenie image lesníkov na Slovensku oveľa viac, ako páni zo štátneho podniku LESY SR, ktorí si myslia že si svoj stratený spoločenský status dokážu kúpiť za peniaze.
  Nielen že si ho nekúpia. Ak budú naďalej pokračovať v ich zlej, pre prírodu aj pre ľudí deštruktívnej politike, ak nezačnú svoju ekonomiku aspoň čiastočne prispôsobovať potrebám modernej spoločnosti, tak možno ešte stihnú zničiť nejaký ten prales, vyrúbať hlucháňom niekoľko zostávajúcich horských lesov, alebo podpísať pár podivných zmlúv, no čaká ich veľmi tvrdý pád.
  Verím že výzva ODMIETAME nezapadne prachom a nájde dostatočnú podporu v radoch slušných lesníkov. Lebo presne toto je správna a priama cesta k zlepšeniu obrazu lesníctva v očiach verejnosti. Cesta k poctivosti, čestnosti, prekonaniu zaužívaných škodlivých praktík v lesníctve a hlavne – návrat k úcte a pokore k lesu. Prajem im veľa zdaru!

  Odpovedať
  • Ing.Jaroslav Ďurík

   Vážený pán Kaliský ! Bohužiaľ ,ale ste len ďalší z hŕstky pseudoochranárov a tiežekológov , ktorý zneužíva vyhlásenie poctivých mladých ľudí na to, aby si kopol do slovenského lesníctva ako celku. A tiež jeden z tých, ktorí (okrem št.lesníckej verchušky) prispieva k systematickému až nenávistnému zhoršovaniu image všetkých slovenských lesníkov (aj poľovníkov). Lebo doposiaľ sme zo strany pseudoochranárov a tiežekológov žiadne delenie lesníkov na slušných a tých ostatných nezaznamenali. Doposiaľ sme boli u vás všetci v jednom vreci. Až doteraz – ZRAZU ?! Zrazu sa situácia zmenila ?! Buďte si istý ,že naprostá väčšina slovenských lesníkov vaše nepoctivé zámery prezentované ako problém „národné parky“, problém „pralesy“,problém „hlucháň“ či problém „veľké šelmy“ už dávno prekukla .Takže buďte (Vy a aj iní , Vám podobní) taký láskavý a hrajte sa na svojom piesočku tú vašu hru na „ochranárov“ či „ekológov“ ,lebo už veľa času nemáte (kým vás neprekukne aj ostatná ,objektívneho úsudku schopná, verejnosť)…

   Odpovedať
   • Peter Sochor

    Pretože až teraz „zrazu“ ste sa ozvali, doteraz nebolo koho podporovať, lebo všetci ste čušali ako vši pod chrastou, takže si láskavo neotierajte svoju papuľu na ochranárov. Až po ich významnej a úspešnej akcii My sme les, ktorú podporuje aj široká rozhľadená verejnosť sa dokázala zobudiť aj slušná časť lesníctva. Vy sami ste sa mali postarať o to, aby vás ľudia aspoň dočasne začali deliť na slušných a neslušných, ale výstižnejšie je delenie na vediacich a nevediacich, lebo aj „slušný“ človek dokáže narobiť mnoho škôd, aj keď len svojim mlčaním, ako sme toho svedkami v našom prehnitom štáte. Svoj katastrofálny imidž ste si zhoršili sami a to drancovacím spôsobom hospodárenia vašich kolegov a vašim vlastným prizeraním sa. Naopak imidž slovenských lesníkov a zvlášť arogantných poľovníkov je vašou vlastnou vinou veľmi poškodený už dávno a bude trvať desaťročia, ak sa vám ho vôbec podarí niekedy napraviť. Takže áno, situácia sa našťastie zmenila tým, že sa ku slovu začínajú dostávať aj progresívne a slobodne zmýšľajúci lesníci, ktorí vedia, že človek nemá s prírodou súperiť a že národný park nie je ani holina, ani ďalekosiahle rúbanisko, ani lunapark a rezervácia rovná sa nezasahovať. A že lykožrút nie je nepriateľ, ale súčasť prírody. A pokiaľ je niekto ako vy schopní označiť významné ochranárske myšlienky a činy ako hru a nepoctivý zámer, je len ďalším nevedomým zblúdilcom a zúfalcom na poli lesníctva, ktorému bohužiaľ ani titul Ing. na tom nič nepridá.

    Odpovedať
    • Michal Kraus

     Myslím, že by ste mali vážiť slová, som presvedčený, že do očí by ste to Ing. Ďuríkovi nepovedali. Monitor nás neskryje…

     Odpovedať
    • Ján Schürger

     Vážený pán Sochor,
     ako jeden zo signatárov Vás chcem upozorniť, že v rámci rezolúcie „odmietame“ neobhajujem zároveň bezzásahovosť v rámci celeho územia NP, respektíve, že lykožrút v premnoženom stave má byť súčasťou zdravého lesného ekosystému. Hlavnou myšlienkou rezolúcie „odmietame“ je prekročenie slušnosti za účelom osobného prospechu respektíve pohodlia v lesníckych kruhoch. Zároveň chcem upozorniť na to, že obdobné konanie sa deje aj v kruhoch ochranárov, a taktiež by som od Vás očakával, aby ste rovnaký postoj zahájili aj vo svojich kruhoch. Aj medzi nimi sa vyskytuje mnoho prospechárov a nečestných ľudí, ktorí bažia po funkcii, postavení v štruktúrach národných parkov a ŠOP, a aj sobnom finančnom prospechu, pričom na ceste za tými cielmi nemajú problém verejnosť klamať a zavádzať.
     S pozdravom Schürger.

     Odpovedať
    • Štefan Tóth, OLH ML Rožňava

     Pán Sochor , Vy ste vediaci. Vy tu máte jednoznačne najlepší koment. Prosím Vás, kandidujte na prezidenta. Alebo aspoň na mega najlepšieho ochrancu našich lesov. Ste proste mega.

     Odpovedať
 52. Marek Horná Nitra

  Ďakujem za možnosť podporiť čestných ľudí. Máte moje sympatie.

  Odpovedať
 53. Zimmermann

  Konečne sa našlo zopár odvážnych, tvrdých chlapov. Držím Vám palce, na nekonečne dlhej ceste s neurčitým výsledkom.

  Odpovedať
 54. Valter Repka, absolvent LF TU Zvolen

  Túto iniciatívu vnímam ako hrdinský boj poctivých lesníkov za návrat k hospodáreniu, v ktorom les nie je vnímaný iba ako skupina stromov rastúcich za účelom zisku. Je to jediný spôsob ako vrátiť lesníctvu jeho pošramotenú povesť, nie míňanie státisícov eur na nezmyselné a nevierohodné kampane. Plne podporujem.

  Odpovedať
 55. Jana Bašteková

  Našli sa prvé lastovičky medzi lesníkmi super. Dúfam že ľady sa konečne pohnú k lepšiemu a výzva odmietame nezostane bez odozvy aj u ostatných občanov Slovenska.

  Odpovedať
 56. Pavol Horňák OLH Rožňava

  Plne podporujem poctivý prístup k lesníckej práci.

  Odpovedať
 57. Daniel Kurjak

  Držím palce pri plávaní proti prúdu a verím, že iniciatíva je krokom k zlepšeniu súčasného stavu. Kamuflovaním problémov sa tieto nevyriešia a ani obraz lesníctva v očiach spoločnosti, ktorej sme v štátnej správe povinovaný službou, sa nezlepší. Ukazovať na hrubé chyby, najmä ak nevidieť snahu o poctivú nápravu, nesmie byť nikdy považované za zlé. Klobúk dolu za odhodlanie.

  Odpovedať
 58. Ondrej

  Plne podporujem!

  Odpovedať
 59. Ján Mičovský, st., lesník, jeden zo signatárov vyhlásenia ODMIETAME

  Verejná odpoveď signatárov vyhlásenia ODMIETAME generálnemu riaditeľovi sekcie lesného hospodárstva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, inžinierovi Petrovi Kickovi:

  Vážený pán generálny riaditeľ,

  v súvislosti s našim vyhlásením ODMIETAME, ste nás prostredníctvom Jána Mičovského požiadali o stretnutie, na ktorom sa chcete dozvedieť, „…čo zlé sa deje v Lesoch SR, lebo všetko neviete…“. Odmietame túto Vašu žiadosť z dvoch zásadných dôvodov:

  Prvý dôvod:
  Tak ako sme to napísali – naše vyhlásenie je určené všetkým statočným lesníkom, ktorí sú vystavovaní nečestnostiam doby, nie však vysokým predstaviteľom lesníctva, pretože tí už preukázali svoju neschopnosť prinavrátiť lesníckemu poslaniu spoločenskú úctu. Keďže ste formálne najvyššie postaveným lesníkom na Slovensku, je vylúčené aby ste mohli byť adresátom spomenutého vyhlásenia.

  Druhý dôvod:
  Nie je možné, aby ste nevedeli o množstve nedôstojných, lesníctvo hlboko znevažujúcich rozhodnutí, ktoré sa dejú v štátnych lesných organizáciách. Vieme, že nie ste ich iniciátorom, ale skutočnosť, že ste sa z titulu svojej funkcie voči ním nikdy nevymedzili Vás radí medzi spolupáchateľov. Uvedomte si, že práve aj vďaka Vášmu slepému postoju k tomu, čo sa v lesníctve dnes deje, prichádzajú lesy o veľké finančné prostriedky a čo je ešte horšie – lesníci o vieru, že to môže v našej profesii fungovať aj bez devastačného vplyvu veľkých oligarchov i malých zlodejov.

  Pripúšťame, že o „drobných hrubostiach“, ktoré sa páchajú na úrovni lesník – nadriadený nemusíte vedieť, no oni sú priamym dôsledkom atmosféry tolerovania nečestností, ktorú aj Vy svojim postojom spoluvytvárate. Museli ste však určite dozvedieť o závažnom prípade statočného lesníka Matúša Hríbika, no napriek tomu ste ani po dvoch mesiacoch od jeho zverejnenia naň nereagovali. To je neospravedlniteľné, Vaša vysoká funkcia Vás neoprávňuje k mlčaniu, ale naopak – ste prvý, ktorý má v takýchto prípadoch prehovoriť. Nemáme dôvod hodnotiť Vás ako človeka, no ako funkčne najvyššie postaveného lesníka áno. V tejto funkcii ste zlyhali. Máte už len jednu možnosť, ako jej prinavrátiť dôstojnosť – priznať pravdu a z funkcie odstúpiť. Bol by to pre naše lesnícke poslanie, no iste i pre Vás, očisťujúci signál. Pokúste sa ho vyslať, pretože pred pravdou nik z nás napokon neujde.

  Zvolen, hlavné mesto slovenského lesníctva, 22.október 2018

  Jozef Capuliak, Matúš Hríbik, Milan Lichý, Adrian Macko, Albert Macko,
  Ján Mičovský, Igor Morong, Ján Schürger, Michal Tomčík, Peter Válek,
  Matej Vigoda, signatári vyhlásenia ODMIETAME

  Odpovedať
 60. Róbert Štefanko

  Podporujem čestných lesníkov.

  Odpovedať
 61. Juraj Tužinský

  Ďakujem signatárom, že pomenovali niektoré problémy lesníctva na Slovensku a držím im palce v ich usilí priniesť pozitívne zmeny.

  Odpovedať
 62. Denisa Rášová

  Nenechajte sa zastrašiť a bojujte za pravdu. Sme v tom s vami!..čestní občania, ktorí milujú naše lesy

  Odpovedať
 63. Tibor Benčať ml

  Podporujem výzvu a plne sa s ňou stotožňujem. Musím bohužiaľ dodať, že nekompetencia, hlavne na vyšších postoch v štátnej správe sa stáva štandardom. Viem to z vlastnej skúsenosti.
  Držte sa chalani sme s vami

  Odpovedať
 64. Kornel Ruman

  S plnou vážnosťou podporujem a v plnej miere sa stotožňujem s obsahom vyhlásenia „ODMIETAME“ v ktorom sú otvorene pomenované praktiky, ktoré už dlhodobo, ako „drevokazné“ podhubie znehodnocujú úsilie podstatnej väčšiny lesníkov, ako odborníkov na všetky deje a procesy súvisiace udržateľným obhospodarovaním lesov od jeho založenia až do jeho obnovy. Je na veľkú škodu pre celú spoločnosť že „malá skupina ľudí s odlišnými záujmami “ dokáže za relatívne krátky čas, v ponímaní s vekom zrelých stromov, pošramotiť vnímanie verejnosti na lesnícky stav, kedy sa pomenovanie lesník dnes vníma skoro ako nadávka. Pevne verím že teraz nastáva ten čas na obrat

  Odpovedať
 65. Michal Bizoň

  Lesy sú moja srdcovka,. Lesy sú spoločenská hodnota, sú naša dedovizeň, sú naša budúcnosť, nesmieme sa ich vzdať, nesmieme si ich dať. Súhlasím s výzvou, je čas na ochranu našich existenčných záujmov, je čas poslať kade ľahšie smradov, ktorí rúbu s vidinou zisku. Les má viacero nenahraditeľných funkcií, musíme ho chrániť pred nezodpovednými hlupákmi.

  Odpovedať
 66. Luboš Lonský ,veduci lesníckeho obvodu Príslop

  Podporujem vyhlásenie „ODMIETAME“ , kedže s podobnými problémami sa ako vedúci lesníckeho obvodu na Lesnej správe Oravský Podzámok dennodenne stretávam a nie je mi ľahostajný stav našich lesov do akého sme ich takouto činnosťou priviedli

  Odpovedať
 67. Dr. Ráchel Herrmannová

  Aj ja sa pridávam k podpore lesníkov.

  Odpovedať
 68. Ivan Šustr

  Všetko podstatné je vo výzve napísané.

  Odpovedať
 69. Peter Štofko

  podporujem

  Odpovedať
 70. Maros Hospudka

  drzim palec

  Odpovedať
 71. Gabriela Adamčáková

  Podporujem v plnom znení

  Odpovedať
 72. Mária Potterf

  Podporujem statočných a zodpovedných lesníkov, ktorí s láskou a dobre vykonávajú svoju funkciu. A medzi takých signatári patria.

  Odpovedať
 73. Liana

  Podporujeme

  Odpovedať
 74. Lucia Miňová

  Podporujem výzvu a všetkých slušných a čestných lesníkov

  Odpovedať
 75. lucia tkacova

  Konečne!

  Odpovedať
 76. Ján Masničák

  Podporujem vás pýta to zmenu

  Odpovedať
 77. Andrej Valek

  Ppdporujem a dúfam že uspejete.

  Odpovedať
 78. Milan Zaremba

  Podporujem

  Odpovedať
 79. Marián Kukľa

  Kiež by sa v celej spoločnosti na Slovensku našli morálny, čestný, zásadový, statočný, hrdí chlapi či žienky. Ako vidím stále sa však v našej spoločnosti (ktorá ako sa nazdávam smeruje k nie dobrým hodnotám) nájdu ľudia, ktorý prekonajú strach a dodajú ostatným niečo ako nádej, iskierku nádeje. Zaujímalo by ma koľko rodičov v dnešnej dobe vedie a učí svoje deti, ako tomu verím bolo v minulých či dávnych časoch: o úcte, osobnej cti, hrdinstve, dobrote, spravodlivosti, o tom čo robí chlapa chlapom, či ženu ženou, o pomoci ľudstvu, morálke, o hľadaní zmyslu bytia, o hodnote cností a hlavne im idú príkladom, lebo bez skutkov sú reči neúčinné a mŕtve. Ďakujem za príklad a odvahu. V dobe ktorá nepraje morálke a cnostiam, kedy je človek za čestnosť nepochopený a dokonca diskriminovaný je to obdivuhodné. Ja však som zo strachu zlyhávam.

  Odpovedať
 80. Peter Baránek

  Plne podporujem iniciatívu týchto slušných a poctivých lesníkov!Mminimálne preto, že našli odvahu sa ozvať proti nespravodlivému, skorumpovanému a nemorálnemu stavu v lesníctve…je tu silná nutnosť zmeniť niečo k lepšiemu, nehovoriac o zmene systému v praxi s ktorým sa trápia dennodenne, ale hlavne asi s tým morálnym „bahnom“ ktorým sa musia predierať pomedzi svojich pos.aných „kolegov“ !!! (česť výnimkám)

  Odpovedať
 81. Jozef Capuliak, Matúš Hríbik, Milan Lichý, Adrian Macko, Albert Macko, Ján Mičovský, Igor Morong, Ján Schurger, Michal Tomčík, Peter Valek, Matej Vigoda

  Tu uverejňujeme v plnom rozsahu dokument nazvaný Správa z trasoviska, ktorý sme predložili ministerke pôdohospodárstva pani Gabriele Matečnej na rokovaní s generálnym riaditeľom lesníckej sekcie pánom Petrom Kickom dňa 13. novembra 2018:

  Správa z trasoviska
  V tejto správe sú zaznamenané niektoré skutky predstaviteľov lesníctva, ktoré devastujú vnútorné prostredie lesníckej obce a zároveň účinne ničia dôveru verejnosti voči nej. Správu predkladáme ministerke pôdohospodárstva pani Gabriele Matečnej naliehavo a s nádejou, že pochopí neudržateľnosť nevšímavosti, či dokonca obhajoby takýchto skutkov a ich spravodlivým posúdením prispeje k nevyhnutnej renesancii lesníctva. Sme rozhodnutí tomuto procesu napomôcť, pričom splnenie požiadaviek, ktoré do správy vpisujeme, považujeme za základ sebareflexie, bez ktorej čestné východisko z morálneho trasoviska, v ktorom sa lesníctvo ocitlo, neexistuje.

  1. Prípad lesníka Matúša Hríbika

  Matúš Hríbik v súlade so svojimi pracovnými povinnosťami žiadal dodávateľa pestovných prác, aby tieto boli vykonané dôsledne, v dohodnutej kvalite a množstve. Ten to však neplnil, čo lesník Hríbik nebol ochotný akceptovať a práce odmietol prebrať. Do tohto procesu vstupuje jeho nadriadený, ktorý namiesto toho, aby svojho lesníka v jeho úsilí jednoznačne podporil, sa stavia na stranu nezodpovedného dodávateľa. Pretože lesník aj naďalej trvá na požadovanej kvalite a rozsahu prác, nadriadený sa svojmu čestnému lesníkovi vyhráža neuveriteľnou vetou, že „lesníctvo môže reformovať, ale – z úradu práce“. To, že ide o riaditeľa závodu, ktorý bol predtým generálnym riaditeľom štátneho podniku Lesy SR, len dokresľuje „systém“ hlbokého úpadku tunajšieho riadenia. Tento úpadok potvrdzuje aj desivá skutočnosť, že lesník Hríbik v prvok kroku, ešte pred medializáciou prípadu, správne a dokázateľne využil elektronickú schránku na generálnom riaditeľstve, ktorá je v zmysle zákona určená na nahlasovanie nekalého konania. Na jeho oznam však podnik nikdy nezareagoval, čo je protizákonné a navyše to oznamovateľa korupcie oberá o poskytnutie zákonnej ochrany. Namiesto zaujatia zásadného stanoviska k takémuto počínaniu, podnik dáva na svojho zamestnanca znevažujúce oznámenia na políciu a bezdôvodne ho šikanuje. Ba čo je neuveriteľné – začína o ňom šíriť znevažujúce klebety, že Hríbik vysadené sadenice vyťahuje a úmyselne tým poškodzuje dodávateľa.

  Žiadame: Prešetriť postup štátneho podniku Lesy SR – OZ Beňuš a GR Banská Bystrica. Vysloviť ústami najvyšších predstaviteľov lesníctva poďakovanie Matúšovi Hríbikovi za lesnícku a osobnú statočnosť a dať jeho konanie za príklad ostatným. Všetko zverejniť.

  2. Protipožiarne kamery

  Deň pred parlamentnými voľbami 2016 štátny podnik LESY SR podpísal zmluvu na dodávku protipožiarnych kamier vo výške 22,6 milióna €. Po nástupe súčasnej vlády bol predmet zmluvy zrealizovaný a peniaze vyplatené. Tento nákup bol hrubo korupčný, pretože dohodnutá obrovská cena nad každú rozumnú pochybnosť vysoko prekračuje primeranú cenu, ktorá v tomto prípade údajne dosahuje necelých 7 miliónov €. Korupčný je aj preto, že už jednoduchá analýza mohla preukázať, že cena kamier vysoko prevyšuje aj dlhodobé škody spôsobené požiarmi na sledovanom území. Výstavba lesných ciest za tieto peniaze by na rozdiel od kamier bola reálnou pomocou nielen pri výkone protipožiarnych služieb, ale najmä pri likvidácii požiarov.

  Žiadame: Históriu vzniku dohody o nákupe kamerového systému podrobiť kontrole. Urobiť nezávislú analýzu primeranosti ceny nakúpeného systému. Urobiť odpočet doterajšej efektívnosti fungovania systému. Všetko zverejniť.

  3. Odvoz dreva

  Ide o zmanipulované verejné obstarávanie v štátnom podniku LESY SR v odvoze dreva, ktoré tento podnik poškodzuje o 7 miliónov €. Osvedčení prepravcovia boli zo súťaže vylúčení diskriminačnými súťažnými podmienkami tak, aby súťaž mohli vyhrať s cenami navýšenými o 49% „naši ľudia“. Tí však neboli schopní dodať vysúťažené služby, nakoľko nedisponovali požadovaným počtom áut, a preto si museli najať práve diskriminovaných malých prepravcov. Ich dovtedy nevyhovujúce neekologické autá už odrazu štátnemu podniku vyhovovali. Víťazné firmy týmto svojim malým subdodávateľom paradoxne však platili ešte menej, ako keď títo pracovali pre štátny podnik priamo.

  Požiadavka: Zvolať na ministerstve s postihnutými odvozcami verejné stretnutie. Nariadiť vyšetrenie prípadu. Požadovať náhradu škôd. Všetko zverejniť.

  4. „Pozitívna“ kampaň

  Štátny podnik podpísal so súkromnými marketingovými spoločnosťami zmluvy v celkovej výške 1.210 tis. € + DPH s cieľom „pozitívnej kampane“ lesníkov. Ide o obrovskú absolútne neprimeranú čiastku za takéto služby, ktoré navyše majú len minimálny efekt, pretože ignorujú schopnosť verejnosti odlíšiť marketingovú falošnosť od lesníckej presvedčivosti. A ak by tam aj nejaká uveriteľnosť existovala, verejná informácia o absurdne vysokej cene ju zákonite zničí.

  Požiadavka: Prešetriť celý postup. Porovnať konkurenčné ceny. Vyvodiť zodpovednosť a požadovať náhradu škôd. Zrušiť čo sa ešte dá, resp. požadovať radikálne zníženie cien. Zverejniť závery.

  5. Poľovné revíry

  Keďže priaznivcom V. Mečiara, ktorí dostali „za babku“ do prenájmu štátne revíry, už končia zmluvy a hrozí im nebezpečenstvo, že by ich bohatší záujemcovia (= ochotní zaplatiť v korektnej súťaži viac) mohli z nich vytlačiť, štátny podnik Lesy SR to vymyslel tak, že tieto revíry už neprenajme a „len“ odpredá na nich odstrel. Nepeknosť tohto riešenia spočíva v tom, že cena celoročného odpredaja je pevná a záujemcovia budú „súťažiť“ len kvalitou plánu hospodárenia, čo však nemá ani základnú logiku, lebo ten kto si kupuje odstrel predsa nehospodári, hospodárom je zo zákona užívateľ revíru, teda Lesy SR. Vypracovanie plánov je teda nenáležité a ich posudzovanie komisiou absurdné. Hlavným posolstvom je však to, že štátny podnik LESY SR sa bráni tomu, aby mohol revír získať v otvorenej súťaži niekto, kto zaplatí viac, a to či už za odpredaj odstrelu, ale prenájom revíru. V podstate ide o korupčný účelový pseudonájom, ktorý má za cieľ umožniť užívať revír „našim ľuďom“ za ceny nezodpovedajúce trhovým možnostiam. O tom, že ide o kamufláž, ktorá má zachovať doterajšie účelové prenájmy svedčí aj systém dodatkov k zmluvám o odpredaji odstrelu, ktoré z nákupcov odstrelu robia reálnych užívateľov revíru.

  Požiadavka: Zastaviť odpredaje odstrelu, revíry riadne prenajať formou verejnej aukcie, prípadne zvážiť hospodárenie vo vlastnej réžii. Prešetriť. Zverejniť výsledky.

  6. Zámenná zmluva

  Na Generálnom riaditeľstve š.p. Lesy SR v Banskej Bystrici sa v súčasnosti pripravuje hrubo nekorektná zámenná zmluva, ktorou sa má z uceleného komplexu kmeňových štátnych lesov v k.ú. obcí Dolný Ďur a Tehla, spravovaných OZ Levice, vyčleniť cca 90 ha lesnej pôdy a zameniť za lesné pozemky v k.ú. obce Horné Túrovce. Kmeňové štátne pozemky bezprostredne susedia s bažantnicou Lesov SR. Nekalým cieľom tejto zámeny je vyjsť v ústrety privátnym záujmom skupiny, ktorá je médiami obvykle nazývaná ako „vplyvná nitrianska“. Zlovestnosť tejto zámeny predznamenala aj skutočnosť, že v spomínanej bažantnici boli už v minulosti Slovenským pozemkovým fondom odpredané lúky fyzickej osobe, a to bez toho, aby bol oslovený, alebo čo len informovaný dotknutý štátny podnik Lesy SR.

  Požiadavka: Neuzavrieť nekorektnú zámenu zmluvu, a to aj napriek tomu, že znalecké posudky, ktoré by mali byť k zámene vypracované, by mohli dokázať, že štátny podnik touto výmenou získa majetkový prospech. Takýto účtovný prospech nemôže kompenzovať nezdôvodniteľné fragmentovanie lesných pozemkov vo vlastníctve štátu.

  7. Forestportál

  Podstatou prípadu bol Forestportál – softvérový projekt, ktorý mal majiteľom, užívateľom i návštevníkom lesa ako aj PPA poskytovať komplexné informácie. Vec sa uskutočnila prostredníctvom externého dodávateľa, ktorého si na základe verejného obstarávania vybralo NLC Zvolen. Vládny audit konštatoval nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov v sume 772 386 EUR. Údaje do Forestportálu, ktorý bol v podstate kamuflážou, museli doplniť zamestnanci NLC. S týmto prípadom súvisí bezcitný prístup NLC ku svojej kontrolórke Ľubici Lapinovej, ktorá poukázala na zmanipulované verejné obstarávanie pri výbere dodávateľa Forestportálu. Táto bola po 28 ročnej bezproblémovej práci prepustená. Napriek tomu, že vyhrala okresný aj odvolací súd vo veci neplatnosti svojej výpovede, NLC podalo dovolanie na Najvyšší súd, čo naďalej traumatizuje bývalú kontrolórku.

  Požiadavka: Vec prešetriť. Stiahnuť dovolanie na Najvyššom súde, poďakovať sa Ľubici Lapinovej za statočnosť a verejne sa jej ospravedlniť za príkoria. Všetko zverejniť.

  8. Lesnícka kontrola

  Za rozhodujúcu príčinu toho, že vyššie uvedené prípady neboli zistené, treba považovať absenciu nezávislej kontroly. Systém kontroly treba zásadne zmeniť prostredníctvom absolútneho organizačného oddelenia kontroly od kontrolovaného subjektu.

  Požiadavka: Vytvoriť zo zákona nezávislú kontrolu pre lesníctvo, ktorej členov budú na obdobie 15 rokov nominovať lesnícke a nezávislé verejné inštitúcie.

  Jozef Capuliak, Matúš Hríbik, Milan Lichý, Adrián Macko, Albert Macko, Ján Mičovský, Igor Morong, Ján Schürger,
  Michal Tomčík, Peter Valek, Matej Vigoda, lesníci – signatári výzvy ODMIETAME, v.r.

  Bratislava, 13. november 2018

  Odpovedať
 82. Braňo Luterán

  Podporujem výzvu a všetkých čestných lesníkov.

  Odpovedať
 83. Martin Maslaňák

  Plne podporujem výzvu a pevne verím, že uspejete v boji proti tomuto establišmentu spadajúceho pod jurisdikciu generátora náhodných slov z Revúcej.

  Odpovedať
 84. Andrej Čierny, Banská Bystrica

  Podporujem statočných lesníkov a odmietam drancovanie, skláňanie hláv pred neodbornosťou, nečestnosť a strach. Držím palce signatárom výzvy a ďalším čestným lesníkom. Staviam sa za ich požiadavky opísané v Správe z trasoviska 13. 11. 2018. Bez vás sme stratení! Bez vás sú stratené lesy! Ba stratení sú bez vás aj nečestní drancovatelia, hoci si myslia opak.

  Odpovedať
 85. Jozef Capuliak, Matúš Hríbik, Milan Lichý, Adrián Macko, Albert Macko, Ján Mičovský, Igor Morong, Ján Schürger, Michal Tomčík, Peter Valek, Matej Vigoda, lesníci - signatári výzvy ODMIETAME

  Signatári výzvy ODMIETAME čakajú od predsedu Slovenskej lesníckej komory
  pána Milana Dolňana
  odpoveď na nasledovný list:

  Vážený pán predseda,

  súčasné zrýchlené dianie v našej profesii vyžaduje od lesníckej obce poctivú a pohotovú reakciu. Tá by nemala byť založená na odkaze, že sa nám len krivdí a za všetko môžu „tí druhí“. Neraz nekonáme tak, ako vyžaduje skutočná starostlivosť o les i ústretovosť voči opodstatneným požiadavkám verejnosti. To, že zaznievajú aj nekorektné výhrady voči našej práci, nás nesmie hnevať a zvádzať k podobnému konaniu. Základom odpovede na otázky, ktoré nám dnes naliehavo kladie nielen verejnosť, ale aj naše lesnícke svedomie, musí byť sebareflexia a odmietanie nečestných praktík, ktoré lesníctvu škodia. Nemusí to byť vždy príjemný proces, ale ak chceme svoju 700 – ročnú profesiu obhájiť a posunúť ju do moderny 21. storočia, nemôžeme sa mu vyhnúť. Na tejto ceste znovuzrodenia všeobecného uznania práce lesníkov pre múdre využívanie všetkých hodnôt lesa, nie je možné oddeľovať vysokú odbornosť od vysokej mravnosti. Z tohto nášho presvedčenia vyviera aj prameň výzvy ODMIETAME, ktorou reagujeme na hrubé negatíva znevažujúce lesnícku históriu a poškodzujúce naše profesionálne ciele.
  Keďže Slovenská lesnícka komora predstavuje stavovskú organizáciu sledujúcu rovnaké ciele ako popisujeme, dovoľujeme si Vás požiadať o pracovné stretnutie na ktorom by sme radi spoznali Váš postoj k udalostiam, ktoré sú predmetom nášho znepokojenia. Veríme, že z pohotového stretnutia k týmto závažným témam môžu vzísť povzbudivé lesnícke signály, a to tak smerom do vlastných radov, ako aj voči verejnosti.
  Lesu zdar

  Zvolen, hlavné mesto slovenského lesníctva, 16. november 2018

  Vážený pán
  Milan Dolňan
  predseda
  Slovenská lesnícka komora
  Zvolen

  Odpovedať
 86. Ján Mičovský, st.

  Jeden zo signatárov výzvy ODMIETAME, lesník Ján Schürger, predniesol na verejnom zhromaždení, ktoré usporiadala dňa 24.11.2018 na zvolenskom námestí Slovenská lesnícka komora, nasledovný príhovor:

  Vážené dámy, páni, kolegovia lesníci!

  Je tomu presne 14 rokov, kedy došlo k najväčšej tragédii v novodobej histórii lesníctva. Avšak nie kvôli polámaným stromom v Tatranskej kalamite, ale kvôli tomu, že sme ani netušili aké zrkadlo nám verejnosť nastaví a ako sa v ňom po rokoch budeme vidieť. Ako sa v ňom vidíme teraz…? Dnes?!

  Na scenár hrôz sme vopred upozorňovali, že dôjde v dôsledku podkôrnikovej kalamity k vyschýnaniu lesov, že dôjde k požiarom, záplavám a eróziám pôdy. Žiaľ, proroctvá lesníkov z roku 2004 sa do bodky naplnili. No naplnili sa aj proroctvá tie, ktoré vyslovili vysokí európski lesnícki predstavitelia v roku 1956 na Sliači, keď poukazovali, že smrečiny sa rozpadnú v horizonte 60 rokov. Práve tí, ktorí navrhovali riešenie vo forme prírode blízkeho hospodárenia a výberkových lesov. Ich prognózy sme podcenili a pracovali ďalej pokojne bez uvedomovania si vážnych rizík. Dnes máme nastavené to pomyslené zrkadlo a vystavený účet za stav našej krajiny. Prečo je tomu tak? Vravíme si : „lebo ochranári…“

  Veru dámy a páni,
  krivda sa stala a veľká. Avšak povedzme si úprimne: verejnosť nezaujímajú milióny vysadených sadeníc, nezaujímajú ich hektáre, ani kubíky…. Zaujíma ich to, čo vidia z okien áut, vlakov, príbytkov, alebo pri pobyte v krajine. Je veľkým nešťastím nás všetkých a prehrou lesníckeho stavu, že jedinú útechu vidí verejnosť v bezzásahovom režime. Poučme verejnosť z poznania, že aj ten dokáže zlyhať, ako v tomto roku na Podspádoch pri povodniach. Poučme seba, že systém spracovania kalamít tiež zlyhal na Čertovici, pred rokom čoho dôkazom boli povodne. Poučme seba, že porastové steny a rúbaniská sú prežitkom. Opravujme pokazené! Opravme kolabujúcu hospodársku úpravu lesov- kedysi „kráľovnu lesníckych disciplín“! Vyžeňme verejné obstarávanie – prekážku kvalitnej lesníckej práce! Upravme stavy zveri – brzdu obnovy lesa a druhovej pestrosti na únosnú mieru! Hľadajme spôsoby, ako vymeniť staré haraburdy za spoľahlivé moderné stroje !

  Vážená spoločnosť – Jediná cesta pre svetlú budúcnosť lesníctva spočíva v PRÍRODE BLÍZKOM HOSPODÁRENÍ!
  Nehovorme len o výberkových lesoch, ale hovorme predovšetkým o jemnejších formách hospodárenia, ktoré negeneruje holinu. Áno HOLINA je predmetom konfliktu. HOLINA je to, čo verejnosť dnešnej doby nie je ochotná akceptovať! Nevieme to? Nedokážeme to? Snažme sa o stabilné a zdravé, zmiešané lesy, ktoré nám zabezpečia stálu vlahu, kryt cennej lesnej pôdy, priaznivú mikroklímu, druhovú rozmanitosť, zásoby zdravej pitnej vody, ktorá sa stáva čoraz vzácnejšou, možnosti turistiky, zóny aktívneho oddychu, možnosti rybolovu a poľovníctva s množstvom dlhodobej práce v odľahlých kútoch Slovenska.
  A v neposlednom rade sa snažme popri tom všetkom aj o dostatok kvalitného dreva. Obnoviteľný zdroj energie a materiál 21. storočia, kedy máme možnosť náhrady od PVC materiálov, plastov, karbónov a ropných látok. Veď ide o drevo, do ktorého nás naše mamy položili v podobe kolísky, ide o drevo ktoré každý deň berieme do rúk v podobe papiera , na ktorom sme písali svoje prvé písmená, ide o drevo na ktorom sme sedeli v školských laviciach, je to drevo, na ktoré si každý večer líhame za účelom odpočinku a bude to drevo, do ktorého nás položia pri našej poslednej ceste!

  Dámy a páni!
  Stojí pred nami ťažká výzva a kus obrovskej práce, ktorú môžeme vykonať len na základe vašej dôvery, v dôvery odbornosti nás lesníkov. A až potom môžeme dosiahnuť uznanie. Ale vážení, to uznanie dokážeme nadobudnúť jedine poctivou prácou, odhodlaním a čestnosťou. Čestnosťou, ktorú nie je možné dosiahnuť na rozpadnutých základoch morálky momentálneho lesníctva na Slovensku, kde z každého kúta sa valí na nás jedna kauza korupcie za druhou, zmanipulované verejné obstarávania, klientelizmus a rodinkárstvo. Predražené tendre, odvoz dreva, forestportál, sadenice, revíry…. až sa na nás aj zelená uniforma červená!

  Prežite lesníctva ako profesie, dosiahneme len odvahou, jasným, razantným a odmietavom postoji voči nekalým nečestným praktikám a podvodom! Rovnako tak našou solidárnou podporou kolegov – statočných lesníkov, ktorí sa neboja hľadieť pravde do očí a postavia sa voči diktátu zla aj za cenu rizika a nepodľahnú lákavej nečestnej ponuke. Predovšetkým takých lesníkov dnešná doba potrebuje.

  A na tejto ťažkej ceste plnej driny, odvahy, rešpektu a skromnosti Vám prajem hodne síl, odvahy a vzájomnej podpory.

  Lesu zdar!

  Odpovedať
 87. Ing. Dušan Ramaj

  Nerozumiem, v čom zlyhal systém spracovania kalamity na Čertovici. Na základe čoho si dovolíte tvrdiť, že zlým systémom spracovania kalamity došlo k povodiam. V roku 2004 vyváľal vietor, okrem Vysokých Tatier, aj porasty na južnej strane Čertovice po Jarabú. Dnes sú tam krásne zmiešané mladé porasty. Chce to čas. Ja pevne verím, že o pár rokov aj na severnej strane Čertovice budú krásne zmiešané mladé porasty.

  Odpovedať
  • Michal Tomčík

   Zlyhanie systému spracovania kalamity nie len na Čertovici, ale aj všade inde (rovnako ako aj bezzásahový režim) spočíva v tom, že ak berieme do úvahy schopnosť živých stromov udržiavať vodu v krajine tak len v prípade smreka môžeme skonštatovať, že jeden kubík smrekového dreva v sebe viaže cca 400 litrov vody. Ak je zásoba dreva, teda živých smrekov na jeden hektár cca 500 kubíkov, tak len v dreve sa nachádza 400×500= 200 tisíc litrov vody. To je len v dreve!! Ak sa bavíme o udržiavaní vody v krajine tak mali by sme prirátať ešte vodu obsiahnutú v ostatnej fytomase teda v živých asimilačných orgánoch (ihliciach, konároch hmoty nehrúbia), koreňoch a tiež v pôde, ktorej vysúšaniu živé stromy bránia. Ak dopustíme odstránenie napríklad 100 hektárov lesa tak tým pádom prichádzame o 20 miliónov litrov vody… To že systém zlyháva nielen na spomínanej Čertovici, ale aj všade inde, kde dochádza k rozpadu smrečín je v dôsledku spolupôsobenia viacerých faktorov.Ak chápeme význam lesa ako našu veľkú spoločnú klimatizáciu, resp. „špongiu“ tak nesmieme dopustiť jej znefunkčnenie resp. vypnutie, pretože sa to skôr či neskôr prejaví v retenčnej schopnosti pôd, spodných vodách, klíme a pod. Urgentnou prioritou musí byť trvalé zachovanie lesa.najideálnejším riešením je prírode blízke hospodárenie ,v dôsledku ktorého vznikajú porasty výberkové, mozaikové alebo trvalo viacetážové. Bezzásahový režim generuje množstvo suchých stromov a výrazný úbytok živých, čo môžeme rovnako považovať za podobný negatívny dopad…

   Odpovedať
   • Ing. Dušan Ramaj

    Že zlyhal , alebo zlyháva systém obhospodarovania zdravého lesa, mi je jasné. Len zdravý, zelený les dokáže zachytiť veľké lokálne zrážky. Nevysvetlili ste mi, v čom zlyhal systém spracovania už existujúcej kalamity. Na južnej strane Čertovice to bola hlavne kalamita vetrová v roku 2004, na severnej strane Čertovice v posledných piatich rokoch hlavne podkôrniková kalamita. Prečo vznikla tak rozsiahla podkôrniková kalamita, dali by sa popísať desiatky strán. Chyba je aj na strane ochrany prírody, aj na strane lesníkov tak 1 :1. Neviem ale, že by sa dala už existujúca rozsiahla podkôrniková kalamita spracovať jemnejšími prírode blízkymi spôsobmi, ako to tvrdia niektorí aktivisti.

    Odpovedať
   • peter

    Michal Tomčík, mŕtvy – suchý les po kalamite generuje rozmach života/životných foriem a samozmladenie drevín bez narušenia pôdneho krytu a horninového podložia. Mŕtvy -suchý les je v prechodnom období síce schopný absorbovať menej vody, ale stále je to lepšie ako nechať lesníkom urobiť odvodňovacie stezky“ v podobe lesných zvážnic a ciest pri spracovaní kalamity. Mŕtvy les pre mňa znamená les bez pôdy a vody, nie les so suchými stromamy. Suché stromy sú surovinou pre skvalitnenie zloženia lesnej pôdy, potravovou a skrýšou pre najrôznejšie živočíchy atd. Ale toto sú veci ktoré má ovládať každý lesník, ktorý je v prvom rade ekológ (mal by byť).

    Odpovedať
 88. Jozef Capuliak, Matúš Hríbik, Milan Lichý, Adrian Macko, Albert Macko, Ján Mičovský, Igor Morong, Ján Schurger, Michal Tomčík, Peter Valek, Matej Vigoda

  So súhlasom autora Andreja Bána uverejňujeme jeho článok publikovaný v Denníku N po našej návšteve na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dňa 13. novembra 2018, kde sme ministerke Gabriele Matečnej sprostredkovane odovzdali SPRÁVU Z TRASOVISKA (uverejnenú vyššie na tejto stránke – 15.11.2018):

  Nielen farmári, už aj nahnevaní signatári lesníckej výzvy Odmietame prišli do Bratislavy
  Andrej Bán

  Signatári výzvy Odmietame. Foto N – Andrej Bán
  Aktualizované 14. 11. 11.45 h – Znie to ako parafráza známeho albumu – je ich jedenásť. V skutočnosti sú nespokojných lesníkov zrejme stovky, len sa zatiaľ boja ozvať a verejne vystúpiť.

  Na schodoch budovy ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v centre hlavného mesta stojí pred televíznymi kamerami deväť mužov, niektorí v zelených uniformách. Ich dvaja kolegovia pre chorobu neprišli.Dominuje im (nielen svojou výškou, aj lesníckym klobúkom a kravatou) mladý horár z Telgártu Matúš Hríbik. Kto sa k nám pridá, hrozia mu postihmi
  Práve jeho prípad sa stal impulzom výzvy Odmietame. Hríbik upozornil na viac ako 20-tisíc zničených sadeníc stromčekov. Namiesto ocenenia za statočnosť nasledovali voči nemu zo strany nadriadených v štátnom podniku Lesy SR útoky a obviňovanie zo zrady. To pobúrilo jeho kolegov a postavili sa za neho.

  Ministerstvo pôdohospodárstva v stredu dalo verejný prísľub, že podnet prešetrí. Tvrdí, že vedenie Lesov SR už nariadilo vnútropodnikovú kontrolu a prípadom sa zaoberá aj prokuratúra.

  Pred ôsmimi dňami signatári z celého Slovenska listom oznámili ministerke Gabriele Matečnej, že v stredu trinásteho prídu. Šéfka rezortu poverila generálneho riaditeľa lesníckej sekcie Petra Kicka, aby s nimi rokoval. To sa udialo.

  „Chcem veriť, že po dnešku sa Lesy SR budú správať trošku inak,“ hovorí horár Hríbik. „Po tom, ako som upozornil na nekalé praktiky, som cítil a dodnes cítim obrovský tlak zo strany zamestnávateľa. Akonáhle urobím malú chybu, nazerá sa na mňa ako na zločinca. Bol som už vypovedať aj na polícii.“

  Realita Hríbikovej dobrej viere, že odteraz bude všetko inak, nenasvedčuje. Pred dvomi týždňami sa uskutočnila na základe jeho medializovaného prípadu kontrola z generálneho riaditeľstva štátnych lesov, zatiaľ bez výsledkov. No najmä, zastrašovanie lesníkov pokračuje.

  „Na viacerých lesných závodoch vydávajú riaditelia pokyny našu výzvu Odmietame nepodpisovať. Ak sa lesníci pridajú, hrozia im postihmi,“ uvádza hovorca výzvy a jeden z lídrov „lesníckej revolúcie“ spred viac ako desiatich rokov Ján Mičovský.

  Nespokojní lesníci požiadali generálneho riaditeľa Kicka, aby sa k ich výzve pridal. Na otázku, aká bola jeho reakcia, sa jeden za druhým iba usmejú.

  Michal Feik z tlačového odboru ministerstva tvrdí, že rezort reagoval okamžite po zverejnení výzvy Odmietame ponukou ministerky na stretnutie s jej iniciátormi.

  Článok o horárovi Hríbikovi v Denníku N vyšiel 13. septembra. Lesníci spísali výzvu až o mesiac na to, ako reakciu na mlčanie kompetentných.

  Na otázku Denníka N, prečo rezort nereagoval hneď po vyjdení článku, Feik povedal: „To je otázka na Lesy SR, ktoré majú svoju manažérsku zodpovednosť. Za akékoľvek konanie je zodpovedný generálny riaditeľ.“ Podnik je pritom v gescii rezortu.

  Ministerstvo vraj netoleruje šikanu ani nekalé praktiky
  Medzičasom štátne lesy podali na generálnu prokuratúru podnet na dodávateľskú firmu Atalian SK, ktorá zrejme spôsobila zničenie tisícok sadeníc stromčekov. Je to však alibizmus. Po Hríbikových zisteniach lesy síce s uvedenou firmou rozviazali zmluvu, no iba dohodou, bez vyvodenia zodpovednosti. Atalian SK sa naďalej zúčastňuje výberových konaní vo viacerých závodoch Lesov SR na obdobie rokov 2019 až 2022.

  Hovorca Feik: „Predovšetkým oceňujeme odvahu horára Matúša Hríbika, že poukázal na tieto praktiky. V žiadnom prípade nemožno tolerovať ani mobbing, teda šikanu na pracovisku, ani nekalé dodávateľské praktiky, ktoré opisuje.“

  Opäť, realita je trochu iná. „Pokiaľ viem, nikoho z nadriadených na základe môjho prípadu zatiaľ neodvolali,“ hovorí Hríbik. „Po vyjdení článku sa mesiac nič nedialo. Po zverejnení výzvy Odmietame som pociťoval pseudozáujem nadriadených veci objasniť. Cítim, že na vine som podľa nich ja. Aj banálne veci musím vysvetľovať polícii. Cítim nekomunikáciu, vyčleňovanie v práci. A poviem otvorene, kolegovia sa boja so mnou rozprávať.“

  Prípad horára Hríbika je však iba vrcholom ľadovca.

  Nespokojní lesníci počas stretnutia na ministerstve otvorili ďalšie závažné prípady. Ide o zámenu asi sto hektárov lesa v prospech „nemorálnych nárokov vplyvných poľovníckych skupín“ či nedošetrené kauzy vo výške miliónov eur spojené s odvozom dreva.

  Signatári výzvy upozorňujú aj na, podľa nich nezmyselný, protipožiarny systém za 22,6 milióna eur, ktorý bol obstaraný iba deň pred parlamentnými voľbami v roku 2016, či na prípad Ľubice Lapinovej z Národného lesníckeho centra, ktorá upozornila na korupciu, prišla o miesto a dodnes je šikanovaná na súdoch.

  Podpora pre horára
  Výzvu Odmietame inicioval aj Milan Lichý z Národného lesníckeho centra vo Zvolene: „Cítim voči sebe v práci istý tlak, no verím, že sa to všetko vysvetlí a po dnešku to bude bezpredmetné. Každý lesník nás s čistým svedomím môže podporiť.“

  Ďalším signatárom je bývalý lesník, dnes hlavný kontrolór mesta Krupina, Adrián Macko. „Pridali sme sa k Matúšovi, lebo sme voči nemu cítili veľkú krivdu. Má nárok aj na zákonnú ochranu. Podľa zákona číslo 307 o oznamovaní protispoločenskej činnosti už dávnejšie podal oznámenie. Pred článkom a výzvou to šlo dostratena.“

  Hríbika podporil aj Igor Morong zo súkromnej lesníckej kancelárie. „Po vyjdení článku ma pobúrili reakcie lesníkov na sociálnych sieťach. Vidím aj ľudské či manažérske zlyhania a nechápem, ako takíto ľudia môžu viesť podnik Lesy SR. Pred desiatimi rokmi som pol roka pôsobil ako generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra. Zažil som podobné veci, aké sa dejú teraz,“ dodal Morong.

  Nespokojní lesníci dostali na ministerstve ubezpečenie, že všetko bude riadne prešetrené, urobia sa závery s konkrétnymi postihmi. Sú odhodlaní vo svojom úsilí vytrvať, kým neuvidia namiesto sľubov konkrétne činy.

  Odpovedať
 89. Martin Mikula

  Podporujem vás a ďakujem za odhodlanie!

  Odpovedať
 90. Peter Andreánsky

  vždy podporujem myšlienky, ktoré pomáhajú k náprave spoločnosti, je to nevyhnutný boj, žiaľ musíme bojovať za veci, ktoré majú byť samozrejmosťou,

  treba začať verejnou diskusiou a neustálim informovaním, vzdelávaním

  Odpovedať
 91. Maroš Pohl

  Podporujem Vás.

  Odpovedať
 92. Ing. Dušan Nosáľ

  Podporujem.

  Odpovedať
 93. Tomáš Lehotský

  Podporujem

  Odpovedať
 94. Július Zákopčan

  PODPORUJEM vás, naši statoční lesníci a držím vám palec.

  Odpovedať
 95. Ivona Bolebruchová

  Plne podporujem!

  Odpovedať
 96. Matej Labuda

  Nech Vás Boh žehná, plne Vás podporujem.
  Lesu zdar!

  Odpovedať
 97. Andrej Masaryk

  Držím vám palce, kiež by vás bolo medzi lesníkmi viac. Lesník sa stáva už synonymum pre toho kto ničí naše lesy, nie sa čo diviť. Je potrebné to zastaviť a zmeniť prístup.

  Odpovedať
 98. Marek Mravec

  Podporujem, viac menej sú tu pomenované všetky problémy lesníctva.

  Odpovedať
 99. Jaroslav Doblej

  Absolutna podpora. Je na zaplakanie, ked namiesto porusovatelov musia trpiet ti, ktori to porusenie zistili

  Odpovedať
 100. Marka Tužáková

  Slušní a spravodliví ľudia to majú v tejto spoločnosti veľmi ťažké. Želám Matúšovi a všetkým okolo neho veľa odvahy , vytrvalosti a podpory.

  Odpovedať
 101. Lívia Kormančíková

  Podporujem, dúfam, že sa Vám podarí pohnúť s myslením kompetentných na vedúcich postoch.

  Odpovedať
 102. Andrej Kapec

  Podporujem výzvu lesníkov a plné sa stotožňujem s ich názorom.

  Odpovedať
 103. Ján Mičovský, st., lesník, jeden zo signatárov vyhlásenia ODMIETAME

  Vážení adresáti, všetci, ktorí ste vpísali svoje slová do tejto stránky,
  ďakujeme za Vašu angažovanosť i súcit s osudom ľudí a krajiny. Prípad statočného lesníka Matúša Hríbika, ktorý stál na začiatku vyhlásenia ODMIETAME je vzácny i bežný zároveň. Bežný epidémiou lámania svedomí, ktorá naširoko nivočí našu krajinu, vzácny odvahou voči takejto epidémii sa verejne postaviť. Aj Váš verejný postoj, prejavený aj na tejto stránke, patrí do histórie občianskej odvahy. Obyčajný občiansky postoj, ktorí potichu nepochybne zdieľajú mnohí – a predsa verejne stále tak nevšedný… Poprajme si teda, aby sa pre takéto postoje otvorili naše svedomia v roku 2019 o čosi viac. Menia totiž svet. K lepšiemu.
  Za celú jedenástku zo srdca
  Ján Mičovský

  Odpovedať
 104. Katarina

  Podporujem výzvu lesníkov a plne sa stotožňujem s ich názorom.

  Odpovedať
 105. Ján Mičovský

  Dňa 21. januára 2019 sme pani Gabriele Matečnej zaslali nasledovný list. Ako naň odpovie?

  Jozef Capuliak, Matúš Hríbik, Milan Lichý, Adrián Macko, Albert Macko,
  Ján Mičovský, Igor Morong, Ján Schürger, Michal Tomčík, Peter Válek, Matej Vigoda
  – signatári vyhlásenia ODMIETAME

  Zvolen, hlavné mesto slovenského lesníctva, 21. január 2019

  Vážená pani podpredsedníčka vlády SR, ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná,

  dňa 13. novembra 2018 nám bolo ústami Vášho zamestnanca Ing. Petra Kicku, generálneho riaditeľa lesníckej sekcie, tlmočené, že nás o spôsobe vyriešenia závažných korupčných prípadov v lesníctve, ktoré sme Vám i verejnosti pripomenuli v Správe z trasoviska, budete informovať. Keďže žiadna informácia neprišla, navštívili sme 18. decembra 2018 Váš úrad opäť. Napriek tomu, že sme čakali dlho, neprijal ste nás Vy, ani nik z Vašich podriadených. Ba vo Vašom sídle bolo v ten deň tak ľudsky smutno, že kyticu jedenástich červených ruží, určenú pre Vás, nemal nik z Vášho sekretariátu odvahu prevziať. Čoho sa báli…?

  Vážená pani Matečná,
  dovoľujeme si Vám pripomenúť, že na ministerstvo nechodíme kvôli sebe, ale v presvedčení, že lesnícka obec si zaslúži v zásadných veciach počuť Vaše jasné slovo. Veríme, že príkoria, ktoré v súčasnosti podstupuje lesník Matúš Hríbik ani Vy nepovažujete za normálne. Veríme, ani podľa Vás nie je v poriadku prípad Forestportálu a kontrolórky Ľubice Lapinovej, ktorá naň poukázala, že aj Vám vadí nákup „pozitívneho obrazu“ štátneho podniku Lesy SR v súkromných spoločnostiach za poldruha milióna eur, že ani Vy nesúhlasíte s pripravovanou zámennou zmluvou, hrubo poškodzujúcou štát v prospech nitrianskych poľovníkov, že aj Vám protipožiarne kamery za 22 000 000 eur pripomínajú lúpež, že aj Vám prekáža verejné obstarávanie odvozu dreva zmanipulované v prospech neschopných predražených dodávateľov, že ani Vy správu výkonu práva poľovníctva na štátnych pozemkoch nepovažujete za správnu… Alebo sa mýlime…?! Nie, neveríme, že je Vám to jedno. Musíte predsa vnímať, že toto všetko a mnoho ďalšieho, čo sa dnes v lesníctve deje, je už kriticky ďaleko za čiarou slušnosti.

  Vážená pani ministerka,

  dovoľujeme si Vás požiadať o Vaše zásadné stanovisko. Súhlasné, či nesúhlasné. Z očí do očí. Prosíme Vás, nemlčte už. Navrhujeme Vám, aby sa naše stretnutie uskutočnilo v prvej februárovej dekáde 2019, termín určite Vy, budeme ho rešpektovať.

  S úctou
  signatári ODMIETAME, v.r.

  Odpovedať
 106. Jozef Capuliak

  Kolegyne, kolegovia, lesníci, priatelia,
  svoj názor na súčasný stav v lesníctve vyjadrujeme vo vyhlásení Odmietame, ktoré sme následne v dokumente Správa z trasoviska podložili konkrétnymi korupčnými prípadmi. Napriek tomu, že časť lesníckej obce nechali tieto materiály ľahostajnými, nepochybujeme, že aj vás súčasný hlboko nedôstojný spôsob riadenia lesného hospodárstva trápi. Veci sa však vyvíjajú, a preto si vás dovolíme informovať o možnosti pridať sa k verejnému lesníckemu hlasu teraz, keď sa blíži prvé výročie vrážd, ktoré zmenili Slovensko.
  V dňoch 18. až 20. februára 2019 sa uskutoční protestná traktorová jazda farmárov, lesníkov a geodetov z celého Slovenska do Bratislavy. Protest vyvrcholí v stredu 20.2.2019 v Bratislave, kde budú prednesené aj tri základné lesnícke požiadavky – skoncovať s korupciou, reálne podporovať prírode blízke hospodárenie v lesoch a odstrániť diskrimináciu pri verejných súťažiach na výkon prác v lese. Tohto protestu sa zúčastníme s lesnou technikou, vítané sú aj osobné autá s prívesnými vozíkmi.
  Nasledujúci deň, vo štvrtok 21.2.2018, si celé Slovensko pripomenie hrozný fakt, že reakciou na novinársku statočnosť a občiansku odvahu chrániť veci verejné boli vraždy. Zhromaždenia sa uskutočnia v mnohých mestách, účastníci protestnej jazdy sa zúčastnia na mítingu Za slušné Slovensko v Bratislave. Prosíme naliehavo všetky statočné lesníčky a lesníkov – príďte na tento míting do Bratislavy. Zhromaždime sa v lesníckych uniformách pod zástavou LESNÍCI ZA SLUŠNÉ SLOVENSKO a pripomeňme sebe i verejnosti, že vieme postaviť dobrú lesnícku stavbu, no nedokážeme ju budovať na súčasnom korupčnom trasovisku.
  Prosíme vás, nehazardujeme už s našim lesníckym poslaním, nehazardujme so svojim svedomím. Úkladné vraždy ponížili našu občiansku česť a súčasný stav riadenia lesníctva ponižuje našu lesnícku dôstojnosť. Môžeme tieto skutočnosti maskovať rôznymi pláštikmi, podstatu nimi neprekryjeme. K očiste vedie len jedna cesta – vystúpiť z tieňa ľahostajnosti a nahlas povedať, že si ctíme odvážnych novinárov, statočných lesníkov, poctivých živnostníkov, čestných občanov. Že si ctíme sami seba. To všetko môžeme v Bratislave povedať. Ale môžeme aj ostať doma a – nepovedať nič…
  Prosíme vás.
  Jozef Capuliak, lesník, výskumník, Zvolen; Matúš Hríbik, lesník, vedúci Lesného obvodu Hudrová, Odštepný závod Beňuš, Lesy SR, š.p., Banská Bystrica; Milan Lichý, lesník, zástupca primátora, Banská Bystrica; Adrián Macko, lesník, hlavný kontrolór mesta Krupina; Albert Macko, lesník, riaditeľ Mestské lesy Krupina; Ján Mičovský, lesník, publicista, Humenné; Igor Morong, lesník, taxátor, Zvolen; Ján Schürger, lesník, aktivista podnikateľov a živnostníkov pracujúcich v lesnom hospodárstve, Vyšný Medzev; Michal Tomčík, lesník, riaditeľ Obecné lesy Veľký Folkmar; Peter Valek, lesník, vedúci Lesného obvodu Omegová, Odštepný závod Žilina, Lesy SR, š.p., Banská Bystrica; Matej Vigoda, lesník, vedúci Lesnej správy Závadka, Odštepný závod Beňuš, Lesy SR, š.p., Banská Bystrica – signatári výzvy ODMIETAME, v.r.

  Zvolen, hlavné mesto slovenského lesníctva, 11. február 2019
  Svoju účasť v traktorovom proteste koordinujte s Jánom Schürgerom:schurger.j@gmail.com 0907 549 253. Svoju účasť na mítingu Za slušné Slovensko v Bratislave koordinujte s Jánom Mičovským: jan.micovsky.sr@gmail.com 0918 444 207

  Odpovedať
 107. Ivana Škodová

  Obdivujem a podporujem čestnosť , odhodlanie a odvahu poctivých lesníkova farmárov – vydržte, nedajte sa – dozrela doba na generálny štrajk – pôjdem s vami.

  Odpovedať
 108. Pedro Molina

  Dear Sir,
  Am contacting you to partner with me to secure the life insurance of my late client, to avoid it being confiscated. For more information, please contact me on + 447452275874 or pedrom@uicinuk.com
  Regards
  Pedro Molina

  Odpovedať
 109. Ján Mičovský

  Jozef Capuliak, Matúš Hríbik, Milan Lichý, Adrián Macko, Albert Macko, Ján Mičovský, Igor Morong, Ján Schürger, Michal Tomčík, Peter Valek, Matej Vigoda, lesníci – signatári výzvy ODMIETAME, v.r.

  Vyhlásenie
  Dňa 9.9.2019 bol zverejnený dokument Ústava pre slovenské lesy – Platforma Zachráňme lesné bohatstvo Slovenska. Jeho signatármi sú LESY Slovenskej republiky, š.p., Odborový zväz drevo – lesy – voda, PEFC Slovensko, Rada združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska, Slovenská lesnícka komora, Vojenské lesy a majetky, š.p., a Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky. V dokumente je uvedených viacero zámerov, ktoré môžu lesom pomôcť. Niektoré z nich sa zhodujú s materiálom LESY NAVŽDY, ktorý sme zverejnili 24. júna 2019. Sú tam však aj ciele, ktoré nemôžeme akceptovať. Napríklad podpora ekosystémových služieb v rozsahu iba 20% rozlohy lesov je podľa nás takým nepochopením ich významu, aké by sme v tejto dobe od lesníkov už neočakávali. Azda ostatné lesy nebudú mať žiadne ekologické funkcie hodné podpory…?! Oveľa viac nás však prekvapuje, že materiál, ktorého pôvodcami sú vysoké lesnícke autority sa nijako nezmieňuje o dvoch zásadných momentoch, bez ktorých nemá naše lesníctvo šancu na čestný pokrok. Prvým je korupcia, ktorá natoľko opantala lesnícke prostredie, že akákoľvek snaha o moderné lesníctvo musí začať elimináciou korupčných vzťahov a ich demoralizujúcich vplyvov. Súčasný korupčný úpadok nielenže robí z lesníctva nedôveryhodné odvetvie, ale oberá nás aj o vieru v možnosť vystúpenia lesníckeho poslania na kýženú trajektóriu profesionálnej cti. To, že túto skutočnosť autori vôbec nezohľadňujú nemôžeme prehliadnuť. Stojíme si za tvrdením – ako sme to uviedli aj v dokumente SPRÁVA Z TRASOVISKA –, že na morálnom trasovisku sa pevné lesníctvo vybudovať nedá.
  Druhým momentom, s ktorým sa nemôžeme stotožniť je skutočnosť, že dokument absolútne ignoruje strategický cieľ pre budúcnosť lesníctva – prírode blízke hospodárenie. Tejto odbornej povrchnosti vysokých lesníckych predstaviteľov vskutku nerozumieme. Lesníctvo sa vyvíja a prírode blízke hospodárenie iste nie je jeho poslednou etapou, avšak nerozoznať jeho dnešný zásadný význam pre všestranne fungujúcu a zároveň zdravú krajinu, odolávajúcu čo najlepšie klimatickým zmenám a slúžiacu plnohodnotne svojim občanom, hodnotíme ako fatálnu stratu lesníckej orientácie.
  Obe uvedené absencie stačia na to, aby sme sa od Ústavy pre slovenské lesy dištancovali. Navyše skutočnosť, že signatármi „ústavy“ sú aj viacerí bývalí vysokí lesnícki predstavitelia, ktorí svoje nemalé kompetencie v prospech lesníctva nikdy nevyužili, spochybňuje samotnú dôveryhodnosť dokumentu i úprimnosť jeho tvorcov. Tým však nespochybňujeme povinnosť lesníckej obce hľadať východiská zo súčasného morálneho i profesionálneho úpadku. Sme však presvedčení, že sa tak môže stať jedine našou poctivou sebareflexiou a pevným rozhodnutím pre návrat k statočnej lesníckej službe založenej na osvedčených tradíciách i moderných vedeckých poznatkoch.
  Zvolen, hlavné mesto slovenského lesníctva, 8. október 2019

  Odpovedať
 110. Ján Pittner

  Nedá sa nič iné, len plne súhlasiť.

  Odpovedať
 111. Vlado Gutten

  Pred 89 ochranári takto nevystrkovali rožky a lesy v pohode rástli. Kto ich financuje a kto ich zastaví tak aby kôrovec nemal ďalej šancu

  Odpovedať

Nechajte odpoveï pre Martin Tibenský Zrušiť odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Máte podnet?

Ak ste aj Vy boli svedkami konania, ktoré bolo v rozpore s tým, čo sa považuje za slušné a čestné, ponúkame Vám priestor pre anonymné oznámenie podnetu.